Rekrutacja na stanowisko pracownik ochrony

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik ochrony

Nazwa stanowiska:

Pracownik ochrony

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

 

Krótki opis zadań na stanowisku:

Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

  • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
  • Książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Etap II - rozmowa wstępna

Osoby zaproszone na wstępną rozmowę w dniu 09.05.2018r.

1.  Chojecki Konrad

2.  Chojnacki Patryk

3.  Czerwiński Mateusz

4.  Długołęcki Kamil

5.  Giętka Arkadiusz

6.  Górski Mariusz

7. Jaranowski Kazimierz

8.  Jaśkiewicz Karolina

9.  Kawczyńska Aleksandra

10. Kowalski Arkadiusz

11. Kwiatkowski Rafał

12. Kucharski Kamil

13. Majsner Krzysztof

14. Marciniak Piotr

15. Marciszewski Piotr

16. Michalski Dariusz

17. Michalski Jakub

18. Osiak Michał

19. Pieniążek Maciej

20. Pietrzak Sebastian

21. Pokropiński Przemysław

22. Różycki Tomasz

23. Rupciak Bartosz

24. Seweryniak Łukasz

25. Staszewski Emil

26. Skonieczny Robert

27. Stępień Marcin

28. Śmiałkowski Adrian

29. Śmiałkowski Damian

30. Tomaszewska Edyta

31. Szewczyk Mateusz

32. Walecki Kamil

33. Wierszke Kamil

34. Wiśniewski Maciej

35. Wojtczak Mateusz

36. Zieliński Mateusz

37. Ziółkowski Rafał

Na tym etapie odbyły się rozmowy wstępne po których wyłoniono 8 osób, które spełniały wszystkie stawiane wymagania oraz najlepiej zaprezentowały się komisji. Osoby te zaproszone zostaną telefonicznie na drugi etap rekrutacji - rozmowę kwalifikacyjną z udziałem Dyrektora KOZZD.

 

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 14.05.2018r.

1.  Giętka Arkadiusz

2.  Górski Mariusz

3.  Osiak Michał

4.  Pieniążek Maciej

5.  Pietrzak Sebastian

6.  Seweryniak Łukasz

7.  Śmiałkowski Damian

8.  Wiśniewski Maciej

 

Etap IV - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej zdecydował o zatrudnieniu Pana Macieja Wiśniewskiego.

Ponadto zdecydowano o utworzeniu listy rezerwowej kandydatów na wypadek konieczności uzupełnienia zatrudnienia na tym stanowisku.

Na liście rezerwowej znaleźli się:

1. Giętka Arkadiusz

2. Śmiałkowski Damian

3. Seweryniak Łukasz

Pozostali uczestnicy rozmów kwalifikacyjnych nadal pozostają w kręgu potencjalnego zainteresowania Ośrodka.

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2018-04-19)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2018-04-19 09:10:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2018-05-15 12:39:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki