Rekrutacja na stanowisko psycholog - mł. asystent (zakończona)

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Psycholog – młodszy asystent

Nazwa stanowiska:

Psycholog – młodszy asystent

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi diagnoza psychologiczna, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku psychologia kliniczna
  • Mile widziane posiadanie certyfikatu w zakresie terapii behawioralno-poznawczej.
  • Cenione są umiejętności działań terapeutycznych
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Etap II - Ogłoszenie - rozmowa kwalifikacyjna

Osoby spełniające wymagane kryteria zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12-06-2018r.

1. Sołtysik-Kowalska Joanna

2. Jakutajć Ewa

 

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie została wybrana:

1. Pani Joanna Sołtysik-Kowalska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Sołtysik-Kowalska spełniła wymagania formalne postawione przez Pracodawcę. Wykazała się wiedzą oraz posiada największe predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2018-05-14)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2018-05-14 13:32:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2018-06-14 08:44:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki