Rekrutacja na stanowisko inspektora ochrony danych (zakończona)

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Nazwa stanowiska:

Inspektor ochrony danych osobowych

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A

                ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań inspektora ochrony danych należeć będzie m.in. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach związanych z tymi danymi, doradzanie im w tej sprawie oraz monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych i współpraca z organem nadzorczym. 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • Doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony bądź przetwarzania danych osobowych. 
  • znajomość krajowych i europejskich przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych, a w szczególności RODO, wiedza w zakresie operacji przetwarzania danych i ich bezpieczeństwa, umiejętność przekazywania wiedzy na temat ochrony danych osobowych pracownikom pracodawcy.

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin
  • Praca w systemie jednozmianowym: 7:30-15:05

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nie przekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac

i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Etap II -  rezygnacja z rekrutacji

Po analizie potrzeb zakładu i ocenie skuteczności bieżących działań w sprawie RODO - Dyrekcja zadecydowała o rezygnacji z zatrudnienia na wskazane stanowisko osoby z zewnątrz. Stanowisko to powierzone zostanie osobie wybranej z obecnie zatrudnionych pracowników.

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2018-05-24)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2018-05-24 09:48:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2018-06-19 08:49:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki