Rekrutacja na stanowisko specjalista psychoterapii / terapii uzależnień (zakończona)

Etap I  Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Specjalista psychoterapii uzależnień/terapii uzależnień

 

Nazwa stanowiska:

Specjalista psychoterapii uzależnień / Specjalista terapii uzależnień

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

 

Krótki opis zadań na stanowisku:

Opracowanie celów i planów terapii uzależnień dostosowanych do potrzeb pacjenta. Monitorowanie, ocenianie efektów realizowania planów terapeutycznych uzależnień. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej – terapeutycznej.

 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja.
  • Certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub psychoterapii uzależnień.
  • Wynik badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

 

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

 

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
  • List motywacyjny

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nie przekraczalnym terminie do dnia 03.07.2018r.

 

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12.07.2018r.

1. Raszka Ewelina

2. Rojek Mateusz

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Pan Rojek Mateusz spełnia wymagania formalne postawione przez Pracodawcę wykazał się wiedzą oraz posiada predyspozycje do zadań na ww. stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2018-06-19)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2018-06-19 09:00:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2018-07-27 11:55:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki