Rekrutacja na stanowisko pracownik ochrony

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik ochrony

Nazwa stanowiska:

Pracownik ochrony

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

 

Krótki opis zadań na stanowisku:

Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

 • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
 • Książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
 • List motywacyjny
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie ukończenia kursu pracowników ochrony osób i mienia
 • Aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • wynik badań sanitarno-epidemiologicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Etap II - rozmowy wstępne

Rozmowy wstępne z osobami które złożyły komplet dokumentów odbywają się w dniach:

03.09.2018r.;  07.09.2018r.;  10.09.2018r.

Etap III - rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z osobami które pomyślnie przeszły rozmowy wstępne odbywają się w dniach:

04.09.2018r.; 13.09.2018r.

Etap IV - Informacja o wyniku naboru

W wyniku prowadzonego naboru i rozmów z kandydatami propozycje zatrudnienia dotychczas otrzymali:

- Antczak Mariusz

- Berlińska Alicja

- Chojecki Konrad

- Chojnacki Patryk

- Długołęcki Kamil

- Górski Kamil

- Jaranowski Kazimierz

- Jaśkiewicz Karolina

- Kalinowski Dariusz

- Karolkowski Sławomir

- Kawczyńska Aleksandra

- Keplin Dariusz

- Kozłowski Jarosław

- Kruszewski Gabriel

- Kucharski Kamil

- Kwiatkowski Marcin

- Kwiatkowski Rafał

- Michalski Dariusz

- Majchrzak Mateusz

- Majsner Krzysztof

- Marciszewski Piotr

- Maruszewski Ireneusz

- Nitecki Radosław

- Olbiński Damian

- Orzechowski Michał

- Pawełkiewicz Maciej

- Perlic Maciej

- Pietrzak Sebastian

- Piniewski Jarosław

- Pokropiński Przemysław

- Stępień Marcin

- Sikorski Tomasz

- Śluborski Fabian

- Śniechowski Arkadiusz

- Śmiałkowski Adrian

- Szczepaniak Marcin

- Walecki Kamil

- Wiśniewski Damian

- Witczak Arkadiusz

- Zieliński Mariusz

- Zieliński Tomasz

- Żakieta Damian

 

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2018-08-30)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2018-08-30 07:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2018-10-02 14:37:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki