Rekrutacja na stanowisko pracownik resocjalizacji

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik resocjalizacji

 

Nazwa stanowiska:

Pracownik resocjalizacji

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- programowanie działań resocjalizacyjnych

- realizowanie programów oddziaływań resocjalizacyjnych

- rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji problemowych wymagających profilaktyki lub resocjalizacji

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek lub specjalność pedagogika/resocjalizacja
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
  • Podstawowe umiejętności obsługi stanowiska komputerowego
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 24.09.2018r.

1. Andrzejczak Edyta

2. Borkowska - Walas Oktawia

3. Chabin Paulina

4. Chodorowska Marzena

5. Gadalińska Monika

6. Jabłońska Julita

7. Jałoszewska Agnieszka

8. Kaźmierowska Małgorzata

9. Markiewicz Małgorzata

10. Nowatkowska Izabela

11. Sikorski Adam

12. Strzałkowska Karolina

13. Tomaszewska Małgorzata

14. Żabolicka Beata

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu Pani Oktawii Borkowskiej - Walas

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2018-08-31)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2018-08-31 14:25:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2018-10-02 09:27:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki