Rekrutacja na stanowisko sanitariusz szpitalny

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Sanitariusz szpitalny

 

Nazwa stanowiska:

Sanitariusz szpitalny

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami

- dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole

Wymagania:

  • Wykształcenie podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7.00-19.00 lub 19.00-7.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna w dniu 19-09-2018r.

1. Filińska Barbara

2. Kowalski Kamil

3. Kowalski Paweł

4. Krysztofiak Piotr

5. Kwiatkowski Artur

6. Kwiatkowski Maciej

7. Majczak Damian

8. Sierakowska Milena

9. Stradomska Grażyna

10. Ziółkowski Radosław

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu następujących osób:

 

1. Kowalski Kamil

2. Krysztofiak Piotr

3. Kwiatkowski Artur

4. Stradomska Grażyna

5. Ziółkowski Radosław

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2018-08-31)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2018-08-31 14:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2018-10-04 11:50:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki