Rekrutacja na stanowisko ratownik medyczny

Etap I -  Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Ratownik medyczny

 

Nazwa stanowiska:

Ratownik medyczny

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- udziela świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jego zadaniem jest udzielenie szybkiej, sprawnej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone.

Wymagania:

  • Spełnia wymagania określone w art. 10.1 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz.1410 ze zm.) 
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 6.00-18.00 i 18.00-6.00
  • Osoby silne psychicznie, zdecydowane, odporne na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 26.09.2018r.

1. Biegański Tomasz

2. Brudnicki Piotr

3. Dalecki Maciej

4. Kłębek Cezary

5. Kowalska Renata

6. Sarzała Adrian

Etap III - Informacja w wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu następujących osób:

1. Biegański Tomasz

2. Brudnicki Piotr

3. Dalecki Maciej

4. Kłębek Cezary

5. Sarzała Adrian

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2018-09-03)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2018-09-03 14:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2018-10-02 08:52:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki