Rekrutacja na stanowisko pracownik administracji (zakończona)

Etap I - Ogłoszenie                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                               Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik administracyjny

 

Nazwa stanowiska:

Pracownik administracji

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika administracji należy biegła umiejętność pisania na komputerze, sporządzanie pism, przepisywanie wcześniej przygotowanych pism, pisanie ze słuchu, obsługa urządzeń biurowych. Pracownik na tym stanowisku współpracuje z sądami i prokuraturami z terenu całego kraju.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek administracja
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 7.00-15.05
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu  26.09.2018r.

1. Browarska Joanna

2. Cichowicz Magdalena

3. Gruchot Aleksandra

4. Grzela Natalia

5. Iwańska Agnieszka

6. Kłys Izabela

7. Maciejewska Malwina

8. Olobry Ewelina

9. Tarka Joanna

10. Węglewska Justyna

11. Wojtczak Anna

12. Wójcik Renata

13. Zagórska Katarzyna

14. Zielińska Wioletta

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu Pani Eweliny Olobry

 

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2018-09-03)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2018-09-03 14:33:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2018-10-01 14:04:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki