Rekrutacja na stanowisko informatyka - konserwatora urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia (zakończone)

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Informatyk - konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia

Nazwa stanowiska:

Informatyk - konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A

                ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie m.in. obsługa, przeglądy i bieżące naprawy systemów telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemów alarmowych. Przygotowywanie analizy potrzeb w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dla ww. systemów. 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku/specjalności elektryka, elektronika, telekomunikacja lub informatyka.
  • Doświadczenie zawodowe w przy instalacji i obsłudze systemów CCTV i systemów alarmowych (minimum 3 lata).
  • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
  • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin
  • Praca w systemie jednozmianowym: 7:30-15:05

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nie przekraczalnym terminie do dnia 30.10.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12.11.2018r.

1. Kopeć Andrzej

2. Przybylski Daniel

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu następujących osób:

1. Przybylski Daniel

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2018-10-05)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2018-10-05 10:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2018-11-30 13:35:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki