Rekrutacja na stanowisko pracownik administracyjny (zakończone)

 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik administracyjny

Etap I - Ogłoszenie

Nazwa stanowiska:

Pracownik administracyjny

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

- realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych, weryfikacja informacji o już złożonych zamówieniach, nadzór nad realizacją wykonywanych umów, koordynowanie faktur, obsługa zamówień.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek: preferowane administracja, prawo
  • Pożądana znajomość Ustawy prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
  • Biegła umiejętność obsługi komputera (exel, word) umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i zaangażowanie 
  • Praca w godzinach 7.30-15.05

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne przebiegały w kilku terminach:

05.12.2018r.

Andruszewski Adam

Balcerzak Joanna

Cieślińska Aleksandra

Dąbrowska Alicja

Gorczycka Karolina

Janiszewska Ilona

Kozanecka Elżbieta

Łupińska Martyna

Majchrzak Karolina

Majewska Sylwia

Osmolak Olimpia

Węglewska Justyna

06.12.2018r.

Dan Damian

Dzięgielewska Ewa

Flak Aleksandra

Grabowska Katarzyna

Guzanowska Natalia

Kaźmierczak Dąbrówka

Majchrzak Dominika

Malanowska Luiza

Markiewicz Wioleta

Matusiak Alicja

Muszyńska Aleksandra

Skulska Ewa

Tomaszewska Aleksandra

Wojtczak Anna

07.12.2018r.

Bartosiewicz Angelika

Gorzelewska Karolina

Górska Monika

Lewandowska Marzena

Markiewicz Małgorzata

Maślana Katarzyna

Myszkowska Ewelina

Olewnik Kamil

Pawłowicz Katarzyna

Penkala Przemysław

Wieczorkowska Natalia

Witkowska Aleksandra

10.12.2018r.

Balcerzak Izabela

Benirowska Natalia

Domańska Sylwia

Górska Monika

Jędrzejewska Anna

Kowalczyk Adrian

Laskowska Daria

Przybysławski Kamil

Pytelewska Anna

Rycharska Magdalena

Sapińska Justyna

Stokfisz Małgorzata

14.12.2018r.

Adamska Laura

Gapińska Aldona

Jurczyk Paulina

Kowalczyk Marta

Michalak Anna

Orzechowska Wioletta

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgu opinii Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu: Pani Olimpii Osmolak i Eweliny Myszkowskiej 

 

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2018-11-27)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2018-11-27 08:26:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2019-02-01 14:24:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki