Rekrutacja na stanowisko pracownik administracyjny (zakończona)

Etap I - Ogłoszenie                                                                                                                                                                                                     

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik administracyjny

 

Nazwa stanowiska:

Pracownik administracji

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika administracji należy biegła umiejętność pisania na komputerze, sporządzanie pism, przepisywanie wcześniej przygotowanych pism, pisanie ze słuchu, obsługa urządzeń biurowych. Pracownik na tym stanowisku współpracuje z sądami i prokuraturami z terenu całego kraju.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek administracja
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 7.00-15.05
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, które pomyślnie przeszły wstępną weryfikację odbyły się 13.03.2019r.

Osoby biorące udział w rozmowach:

1. Bigosińska Monika

2. Browarska Joanna

3. Fidrysiak Sylwia

4. Kacprzak Ilona

5. Matusiak Alicja

6. Piechna Dominika

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Dyrektor po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej zadecydował o zatrudnieniu Pani Joanny Browarskiej.

Dodatkowo zdecydowano o zatrudnieniu Pani Ilony Kacprzak.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2019-02-28)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2019-02-28 11:12:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2019-04-01 12:56:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki