Rekrutacja na stanowisko pracownik resocjalizacji (zakończone)

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik resocjalizacji

Nazwa stanowiska:

Pracownik resocjalizacji

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- programowanie działań resocjalizacyjnych

- realizowanie programów oddziaływań resocjalizacyjnych

- rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji problemowych wymagających profilaktyki lub resocjalizacji

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek lub specjalność: resocjalizacja
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność, praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
  • Podstawowe umiejętności obsługi stanowiska komputerowego
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo.
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na spotkanie w dniu 29.03.2019r.

Adasiak - Chmielecka Aldona

Ćwikliński Marcin

Klimowska Marta

Kopycka Aleksandra

Majda Danuta

Matysiak Piotr

Strzałkowska Karolina

Strzelecka Patrycja

Osoby zaproszone na rozmowę w dniu 01.04.2019r.

Dzienia Bartłomiej

Krawiec Anna

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru i rozmów z kandydatami propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Strzałkowska Karolina.

 

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2019-03-07)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2019-03-07 08:35:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2019-04-10 13:51:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki