Rekrutacja na stanowisko terapeuta zajęciowy

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Terapeuta zajęciowy

 

Nazwa stanowiska:

Terapeuta zajęciowy

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej

- wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej

- organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów

- motywowanie pacjentów do udziału w terapii indywidualnej i grupowej

- współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek lub specjalność terapia zajęciowa lub średnie tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego bądź wyższe pedagogiczne
    o kierunku: pedagogika specjalna, ogólna lub terapia zajęciowa
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

W rozmowach, które odbyły się 14.06.2019r. uczestniczyli:

1. Jaworska Agnieszka

2. Jeziorska Sylwia

3. Kamińska Paulina

4. Kopczyk Beata

5. Rędzikowska Sylwia

6. Urbańska Paulina

7. Wróblewska Anna

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani:

1. Jeziorska Sylwia

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2019-05-29)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2019-05-29 07:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2019-06-21 09:03:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki