Rekrutacja na stanowisko pracownik administracyjny

Etap I - Ogłoszenie                                                                                                                                                                                                     

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik administracyjny

 

Nazwa stanowiska:

Pracownik administracji

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika administracji należy biegła umiejętność pisania na komputerze, sporządzanie pism, przepisywanie wcześniej przygotowanych pism, pisanie ze słuchu, obsługa urządzeń biurowych. Pracownik na tym stanowisku współpracuje z sądami i prokuraturami z terenu całego kraju.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek administracja
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 7.00-15.05
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2019r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Wstępna rozmowa kwalifikacyjna

Osoby biorące udział we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 25.07.2019r.

  1. Bielas Ewa

  2. Drożdż Kinga

  3. Gerwatowska Małgorzata

  4. Janiszewska Ilona

  5. Kieplin Kamilla

  6. Król Aneta

  7. Łączyńska Renata

  8. Malanowska Luiza

  9. Pichal Kinga

10. Pietrzak Agata

11. Przepióra Katarzyna

12. Romanowski Mateusz

13. Rychlińska Klaudia

14. Suwała Sylwia

15. Tomczak Beata

16. Wasilewska Renata

Osoby biorące udział we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 01.08.2019r.

  1. Antosiak Wioletta

  2. Ćwikliński Marcin

  3. Kozanecka Elżbieta

  4. Majchrzak Daria

  5. Oźminkowska Małgorzata

  6. Radomska Paula

  7. Różycka Paulina

  8. Torbaczewska Magdalena

  9. Węglewska Mariola

Etap III - Rozmowa kwalifikacyjna

Do drugiego etapu rozmów zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Antosiak Wioletta

2. Kieplin Kamila

3. Łączyńska Renata

4. Pichal Renata

5. Radomska Paula

6. Rychlińska Klaudia

Osoby te zostaną poinformowane o terminie drugiego spotkania telefonicznie.

Etap IV - Informacja o wyniku naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru i rozmów z kandydatami propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Klaudia Rychlińska.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2019-07-15)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2019-07-15 08:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2019-08-12 14:27:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki