Rekrutacja na stanowisko pielęgniarka (zakończona)

ETAP I

Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pielęgniarka

 

Nazwa stanowiska:

Pielęgniarka

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi opieka nad osobami w każdym wieku dotkniętymi chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi przejawami zachowań, podawanie leków.

Wymagania:

  • Wykształcenie średnie zawodowe lub pomaturalne/policealne lub wyższe o kierunku pielęgniarstwo
  • Prawo wykonywania zawodu
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Praca w systemie dwuzmianowym  w godzinach: 7.00-19.00 i 19.00-7.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2019r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 26.09.2019r.

  1. Balcerzak Ilona

  2. Błęcka Nina

  3. Halama Patrycja

  4. Lemańska Adrianna

  5. Mikołajewska Adrianna

  6. Szymańska Jolanta

Ostatecznie na rozmowy stawiły się następujące osoby:

- Błęcka Nina

- Halama Patrycja

- Szymańska Jolanta

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji Komisja rekrutacyjna po akceptacji Dyrektora zaproponowała zatrudnienie Pani Patrycji Halamie.

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2019-09-12)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2019-09-12 13:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2019-09-30 14:57:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki