Rekrutacja na stanowisko pracownik gospodarczy

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik gospodarczy

Nazwa stanowiska:

Pracownik gospodarczy

 Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Pielęgnacja terenów zielonych, utrzymywanie ogólnego porządku na terenie należącym do Ośrodka, odśnieżanie w okresie zimy.

Wymagania:

  • umiejętność obsługi urządzeń ogrodniczych.
  • możliwość pracy na wysokości powyżej trzech metrów.
  • komunikatywność, samodzielność, rzetelność.

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • praca w godzinach 6:00 - 14:00
  • praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - rozmowy wstępne

W rozmowach, które odbyły się 09.12.2019r.  uczestniczyli:

Broda Marcin

Felińczak Krzysztof

Gumiński Andrzej

Kubacki Michał

Rydzewski Tadeusz

Socha Bogdan

Wyszatycki Adam

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Panu Marcinowi Broda

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2019-11-27)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2019-11-27 11:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2020-01-24 13:52:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki