Rekrutacja na stanowisko pracownik administracyjny

REKRUTACJA ODWOŁANA !

Etap I - Ogłoszenie                                                                                                                                                                                                     

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik administracyjny

 

Nazwa stanowiska:

Pracownik administracji

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika administracji należy biegła umiejętność pisania na komputerze, sporządzanie pism, przepisywanie wcześniej przygotowanych pism, pisanie ze słuchu, biegła obsługa urządzeń biurowych. Wymagana biegła znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel).

  • Wykształcenie wyższe lub średnie
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 7.30-15.05
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2020r.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO REKRUTACJA WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA !

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

REKRUTACJA DECYZJĄ DYREKCJI ZOSTAŁA OSTATECZNIE ODWOŁANA !

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2020-03-04)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2020-03-04 13:02:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2020-05-21 14:52:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki