Rekrutacja na stanowisko terapeuta zajęciowy

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Terapeuta Zajęciowy 

Nazwa stanowiska:

Terapeuta zajęciowy

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej
 • wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej
 • organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów
 • motywowanie pacjentów do udziału w terapii indywidualnej i grupowej
 • współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe specjalność: pedagogika specjalna/ogólna/terapia zajęciowa. 
 • Umiejętności: uzdolnienia artystyczne i manualne, bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2020r.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO REKRUTACJA WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA !

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 01.04.2020r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2020-03-04)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2020-03-04 13:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2020-03-16 13:10:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki