Rekrutacja na stanowisko terapeuta zajęciowy

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Terapeuta Zajęciowy 

Nazwa stanowiska:

Terapeuta zajęciowy

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej
 • wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej
 • organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów
 • motywowanie pacjentów do udziału w terapii indywidualnej i grupowej
 • współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe specjalność: pedagogika specjalna/ogólna/terapia zajęciowa. 
 • Umiejętności: uzdolnienia artystyczne i manualne, bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 20.07.2020r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa kwalifikacyjna

W dniu 17.07.2020r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi wstępnie osobami:

1. Dobrosielska Wioleta

2. Klonowska Weronika

3. Lewandowska Magdalena

4. Mórawska Martyna

5. Rybińska Milena

6. Syska Karina

7. Szatkowska Karolina

8. Tarka Tomasz

9. Tomczak Katarzyna

10. Woroniecki Kamil

11. Wujek Kamil

12. Zawitowska Anna

Informacja o wyniku naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie zostały wybrane:

1. Pani Wioleta Dobrosielska

2. Pani Milena Rybińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrane osoby spełniają minimalne wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz w ocenie komisji posiada najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.


 

Wytworzył:
A
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2020-06-24 13:09:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2020-07-20 13:47:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki