Rekrutacja na stanowisko terapeuta uzależnień

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Terapeuta uzależnień

 

Nazwa stanowiska:

Terapeuta uzależnień

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

 

Krótki opis zadań na stanowisku:

Opracowanie celów i planów terapii uzależnień dostosowanych do potrzeb pacjenta. Monitorowanie, ocenianie efektów realizowania planów terapeutycznych uzależnień. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej – terapeutycznej.

 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja.
  • Mile widziany certyfikat specjalisty terapii, psychoterapii uzależnień.
  • Książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 20.07.2020r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa rekrutacyjna i wynik rekrutacji.

W dniu 20.07.2020r odbyła się rozmowa rekrutacyjna z osobą, która spełniała wszystkie wymagania.

Podjęto decyzje o zaproponowaniu zatrudnienia Pani Beaty Zgierskiej.
 

Wytworzył:
Agnieszka Zarzycka
(2020-06-24)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2020-06-24 13:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2020-07-27 12:17:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki