Rekrutacja na stanowisko salowej - kuchenkowej

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Salowa - kuchenkowa

 

Nazwa stanowiska:

Salowa - kuchenkowa

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń  i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach,

- wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami,

- dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole

Wymagania:

  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7.00-19.00 (łącznie z weekendami)
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2020r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy odbędą się 7 sierpnia w godzinach od 11:00 do 14:00.

Osoby zaproszone na rozmowy:

1. Baranowska Renata

2. Bartold Edyta

3. Bąbrych Klaudia

4. Bielińska Katarzyna

5. Bińkowska Marzena

6. Ciecierska Małgorzata

7. Dyszkiewicz Anna

8. Józwiak Agata

9. Kamińska Renata

10. Kaźmierska Edyta

11. Kolasińska Barbara

12. Konarska Marianna

13. Kuć Danuta

14. Lewandowska Małgorzata

15. Lewandowska Mariola

16. Markiewicz Jolanta

17. Nowicka Dorota

18. Peda Julianna

19. Rychlik Martyna

20. Starzyńska Joanna

21. Stronkowska Marzena

22. Tomsia Katarzyna

23. Wiszniewska Agnieszka

24. Zasada Anna

25. Zielińska Kamila

Etap III - Informacja o wyniku naboru

Po rozmowach podjęto decyzje o zatrudnieniu Pani Lewandowskiej Małgorzaty

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2020-07-27)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2020-07-27 12:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2020-08-10 13:48:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki