Rekrutacja na stanowisko salowej - kuchenkowej

Etap I - Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Salowa - kuchenkowa

 

Nazwa stanowiska:

Salowa - kuchenkowa

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

- dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń  i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach,

- wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami,

- dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole

Wymagania:

 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7.00-19.00 (łącznie z weekendami)
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 01.02.2021r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dwóch terminach: 21.01.2021r. i 22.01.2021r.

W rozmowach w dniu 21.01.2021r. uczestniczyły następujące osoby:

 1. Bąbrych Ewa
 2. Bejman Ewa Wioletta
 3. Buchner Bogumiła
 4. Buchner Elżbieta
 5. Chojecka Marzena
 6. Chojecki Witold
 7. Dłużniewska Dorota
 8. Golus Ewa
 9. Kijek Anna
 10. Klocek Marzena
 11. Kolczyńska Renata
 12. Kołodziejska Aleksandra
 13. Kurek Magdalena
 14. Milkowska Monika
 15. Mrzewa Renata
 16. Nowicka Dorota
 17. Olejnik Jadwiga
 18. Paśnik Ewelina
 19. Pawlica Kamila
 20. Penkul Agnieszka
 21. Pydyn Ewa
 22. Rembowska Agnieszka
 23. Wiszniewska Agnieszka

W dniu 22.01.2021r. uczestniczyły osoby:

 1. Balcerzak Barbara
 2. Józwiak Emilia
 3. Kowalska Bogumiła
 4. Kowalska Katarzyna
 5. Krukowska Agnieszka
 6. Kwiatkowska Emilia
 7. Leśniewska-Pietrusińska Monika
 8. Lewandowicz Anna
 9. Łuczyńska Iwona
 10. Macek Jadwiga
 11. Raczyńska Wioleta
 12. Rełek Anna
 13. Rossa Wioleta
 14. Sadlik Agata
 15. Starzyńska Anna
 16. Starzyńska Monika
 17. Stasiak Violetta
 18. Sworobowicz Ewelina
 19. Szczepaniak Izabela
 20. Ściechowicz Monika
 21. Zielińska Kamila

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Agnieszce Penkul, osoba ta posiada najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku. 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2021-01-04)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2021-01-04 11:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2021-01-28 11:09:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki