Archiwalne

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące nawiązania współpracy w zakresie możliwości zakupu i dostawy materiałów papierniczych i biurowych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy artykułów chemicznych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące możliwości nawiązania współpracy w zakresie odbioru z naszego Ośrodka nieczystości stałych

kod odpadów 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
kod odpadów 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu komputerowego

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

4) Specyfikacja

 

Zapytanie ofertowe -  zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

4) Specyfikacja

 

Zapytanie ofertowe - zakup obowiązkowego ubezpieczenia odpwiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1) Formularz ofertowy

2) Opis przedmiotu zamówienia

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące możliwości zakupu i dostawy artykułów chemicznych ujętych w formularzu

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularza Ofertowy

3) Wzór umowyZapytanie ofertowe - dotyczące możliwości zakupu i dostawy materiałów papierniczych i biurowych ujętych w formularzu ofertowym

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące możliwości zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, które został y ujęte w formularzu ofertowym

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące możliwości nawiązania współpracy w zakresie odbioru z naszego Ośrodka nieczystości stałych o kodach:

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące możliwości zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertow - dotyczące możliwości zakupu i dostawy leków ujętych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego pisma

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Wykaz Leków

4) Wzór umowy

5) Oświadczenie wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące możliwości zakupu i dostawy wraz z montażem kompletnej instalacji fotowoltaicznej

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Grafika

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczącym możliwości zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń komputerowych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Specyfikacja urządzeń

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczy zakupu i dostawy gazu w pianie

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy gazu pieprzowego w żelu

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz akcesoriów komputerowych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Specyfikacje techniczne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy sprzętu sportowego marki SportArt, który stanowić będzie wyposażenie sali gimnastycznej naszego Oddziału Zamiejscowego w Czersku

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz Ofertowy

3) Specyfikacja urządzeń

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy spodni specjalnych typu BDU dla pracowników Ochrony

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjecia

4) Wzmór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy spodni slużbowych dla pracowników Biura Ochrony

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjęcia

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy spodni służbowych i spodni specjalnych typu BDU dla pracowników Biura Ochrony

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjęcia

4) Wzórr umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu odzieży służbowej dla pracowników Biura Ochrony

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjęcia

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy licencji antywirusowych dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Specyfikacje techniczne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie remontu instalacji kanalizacyjnej grawitacyjno – ciśnieniowej w budynku naszego Ośrodka, wraz z zabezpieczeniem awaryjnej ewakuacji nieczystości w przypadku niedrożności stacji pompowej.  

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  na wykonania audytu istniejącej dokumentacji technicznej, projektowej, przedmiarowej, kosztorysowej oraz zgłoszeniowej dla przyszłej inwestycji naszego Ośrodka, która prowadzona będzie pod nazwą „Budowa docelowego 60-łóżkowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie”.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -   zakup obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Wzór umowy

 

 Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy licencji antywirusowych oraz urządzeń komputerowych dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Specyfikacje techniczne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dotyczące  zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń drukujących, a także innych elementów i akcesoriów komputerowych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Specyfikacje techniczne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  zakup i dostawa leków ujętych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego pisma – okres współpracy to 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

4) Oświadczenie

5) Wykaz leków

 

Zapytanie ofertowe -  zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, które zostały ujęte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma – okres współpracy to 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Wykaz materiałów eksploatacyjnych

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  wykonanie usługi remontu budynku głównego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z Oddziałem Zamiejscowym w Czersku w zakresie dostosowania do przepisów ppoż poprzez podwyższenie klasy odporności ogniowej stropów w do klasy REI 30, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

4) Dokumentacja projektowa (Kompresja danych wykonana programem 7-zip)

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wraz z rozładunkiem oraz złożeniem mebli metalowych dla naszego Ośrodka Zamiejscowego w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3 Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji antywirusowych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Specyfikacja sprzętu

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  dotyczące możliwości nawiązania współpracy w zakresie możliwości zakupu i dostawy artykułów chemicznych.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  dotyczące możliwości nawiązania współpracy w zakresie odbioru nieczystości stałych o kodach: 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe -  zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych ujętych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma – okres współpracy to 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe  - zakup i dostawa obuwia profilaktycznego (medycznego) dla personelu naszego Ośrodka.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjęcia

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa obuwia roboczego dla pracowników Biura Ochrony naszego Ośrodka.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjęcia

 

Zapytanie ofertowe - zakup fabrycznie nowego samochodu marki SsangYong KORANDO, wersja CRYSTAL rok produkcji/rok modelowy 2021.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie antykorupcyjne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup fabrycznie nowego samochodu marki Hyundai ELENTRA, wersja SMART, silnik benzynowy – 1.6 MPI 6MT (123 KM), rok produkcji 2021.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie antykorupcyjne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup fabrycznie nowego samochodu marki Opel Movano B model L3H2 rok produkcji/rok modelowy 2021/2021B dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym – Oddział Zamiejscowy w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie antykorupcyjne

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawę wraz z montażem Skanera RTG - Astrophysics XIS-6040.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Specyfikacja urządzenia

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń drukujących, a także innych elementów i akcesoriów komputerowych.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Specyfikacja techniczna

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawę koszul służbowych dla pracowników Biura Ochrony dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zdjęcia

 

Zapytanie ofertowe - zakup fabrycznie nowego samochodu marki Opel Insignia Grand Sport rok produkcji/rok modelowy 2021 dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3 Wzór umowy

4 Oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawę wraz z instalacją urządzenia wielofunkcyjnego Xerox VersaLink C7025

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Specyfikacje techniczne

3) Formularz Ofertowy

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi w zakresie wymiany skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oraz montażu kompletnych drzwi w obiekcie Oddziału Zamiejscowego w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

Zdjęcie numer 1

Zdjęcie numer 2

5 Sprostowanie do opisu przedmiotu zamówienia

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi foliowania powierzchni szklanych okien i drzwi folią antywłamaniową klasy P2A od wewnątrz oraz folią bezpieczeństwa klasy 2B2 od zewnątrz w naszym Oddziale Zamiejscowym w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup wraz z montażem oraz serwisem gwarancyjnym 3 sztuk zestawów klimatyzatorów ściennych dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

4) Specyfikacja techniczna

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa mebli metalowych dla naszego Ośrodka Zamiejscowego w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zdjęcie numer 1

Zdjęcie numer 2

Zdjęcie numer 3

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi remontu i rozbudowy instalacji sanitarnej wewnętrznej wraz z pracami towarzyszącymi w naszym Oddziale Zamiejscowym w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

Zdjęcie numer 1

Zdjęcie numer 2

Zdjęcie numer 3

Zdjęcie numer 4

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa kompletów pościeli szpitalnej (hotelowej) dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Certyfikat

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi foliowania powierzchni szklanych okien i drzwi folią antywłamaniową klasy P2A od wewnątrz oraz folią bezpieczeństwa klasy 2B2 od zewnątrz w Oddziale Zamiejscowym Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Czersku.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania i licencji antywirusowych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Specyfikacje techniczne

3) Formularz - wykaz sprzętu

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe – Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe – dotyczące okresowego serwisu urządzeń klimatyzacyjnych

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Protokół

3) Formularz ofertowy

4) Wzór umowy

5) Załącznik do umowy

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa odzieży służbowej dla pracowników Biura Ochrony

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik do oferty

3) Zdjęcia

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa spodni służbowych dla pracowników Biura Ochrony

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Zdjęcia

 

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa sprzętu komputerowego II

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Specyfikacja techniczna

3) Wzór umowy

4) Formularz – wykaz sprzętu

 

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Specyfikacja techniczna

3) Formularz – wykaz sprzętu

4) Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa koszul służbowych dla pracowników Biura Ochrony.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Zdjęcia

 

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa obuwia roboczego dla pracowników Biura Ochrony.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Specyfikacja obuwia

 

Zapytanie ofertowe - zakup obowiązkowego ubezpieczenia odpwiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Wzór umowy

Wytworzył:
Wioletta Kaszewska
(2021-02-08)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2021-02-08 13:01:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kaczmarek
(2024-01-04 14:07:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki