Rekrutacja na stanowisko psycholog - młodszy asystent (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 Psycholog – młodszy asystent

*wymagane ukończone studia lub w trakcie studiów podyplomowych w kierunku seksuologia kliniczna

Nazwa stanowiska:

Psycholog – młodszy asystent

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi diagnoza psychologiczna, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku psychologia
 • studia podyplomowe w kierunku seksuologia kliniczna
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
 • mile widziane rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne.
 • cenione są umiejętności działań terapeutycznych
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
 • komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 26.04.2021r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia –tel. 24 235 71 58.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru

Brak ofert spełniających wymagania.

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2021-03-30)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2021-03-30 12:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2021-05-10 09:59:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki