Rekrutacja na stanowisko psycholog - młodszy asystent (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 Psycholog – młodszy asystent

Nazwa stanowiska:

Psycholog – młodszy asystent

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi diagnoza psychologiczna, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku psychologia kliniczna
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
 • mile widziane rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne.
 • cenione są umiejętności działań terapeutycznych
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
 • komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 01.08.2021r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia –tel. 24 235 71 58.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniu 22.07.2021r.

W rozmowach uczestniczyły następujące osoby:

1. Biegańska Katarzyna

2. Domańska Anna

3. Kamińska Urszula

4. Kotyk Natalia.

Informacja o wyniku naboru

Wstępnie dokonano wyboru następujących osób:

1. Kamińska Urszula

2. Kotyk Natalia

Spotkanie z tymi osobami zaplanowano na 28.07.2021r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz posiadają najlepsze zdaniem komisji predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Decydujące były dodatkowe ukończone lub rozpoczęte studia zgodne z potrzebami pracodawcy oraz doświadczenie zawodowe zbliżone do przyszłej pracy.

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2021-07-02)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2021-07-02 10:32:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2021-07-29 10:59:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki