Rekrutacja na stanowisko ratownik medyczny

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Ratownik medyczny

Nazwa stanowiska:

Ratownik medyczny

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Udzielanie szybkiej, sprawnej i profesjonalnej pomocy ratunkowej osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. 

Wymagania:

  • Wymagania kwalifikacyjne określone w art. 10.1 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.)
  • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • dyspozycyjność praca w godzinach 6.00-18.00,  18.00-06.00
  • komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 01.09.2021r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia –tel. 24 235 71 58, 242357154 wew. 121

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

II ETAP - rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 19.08.2021r.

1. Maciej Ciurlej

2. Patryk Kaczorowski

3. Joanna Pastusiak

4. Sebastian Rodzik

5. Magdalena Zalewska

III ETAP - Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Panu Sebastianowi Rodzik.

Ponadto, aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia, utworzono listę rezerwową, na której znalazła się Pani Magdalena Zalewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru 

Pan Sebastian Rodzik spełnia wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz posiada najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2021-07-29)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2021-07-29 13:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2021-08-20 11:06:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki