Rekrutacja na stanowisko pielęgniarka

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pielęgniarka/Pielęgniarz

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi opieka nad osobami w każdym wieku dotkniętymi chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi przejawami zachowań, podawanie leków.

Wymagania:

  • Wykształcenie średnie zawodowe lub pomaturalne/policealne lub wyższe o kierunku pielęgniarstwo
  • Prawo wykonywania zawodu
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność, praca w systemie dwuzmianowym  w godzinach: 7.00-19.00 i 19.00-7.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną, kontrakt lub umowę o pracę
  • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 08.12.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - 3 stycznia 2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa kwalifikacyjna

Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 02.12.2021r, kolejne w dniu 09.12.2021r. w siedzibie oddziału zamiejscowego w Czersku, ul. Dworcowa 29, w godz. 10.00 - 15.00.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 02.12.2021r.

1. Bartkowiak Justyna

2. Brzoskowski Krzysztof

3. Kobus Mirosława

4. Kulas Bożena

5. Neubauer Katarzyna

6. Paszylk Lucyna

7. Piekarska Edyta

8. Połom Beata

9. Rutkowska Bernadetta

10. Szukiełojć Wioletta

11. Warkocka Anna

12. Wika Grażyna

13. Wiśniewski Michał

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 09.12.2021r.

1. Banach Mariusz

2. Dzierzyńska Natalia

3. Jarczyk Magdalena

4. Kosiedowska Izabela

5. Kuśmirek Magdalena

6. Marras Justyna

7. Pacek Katarzyna

8. Piontek Krzysztof

Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie:

1. Bartkowiak Justyna

2. Brzoskowski Krzysztof

3. Dzierzyńska Natalia

4. Kosiedowska Izabela

5. Neubauer Katarzyna

6. Pacek Katarzyna

7. Piekarska Edyta

8. Połom Beata

9. Rutkowska Bernadetta

10. Warkocka Anna

11. Wiśniewski Michał

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Osoby te spełniają wszystkie wymagania formalne stawiane przez Pracodawcę.

 

 

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2021-11-22)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2021-11-22 12:46:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-01-04 14:03:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki