Rekrytacja na stanowisko sanitariusz/salowy (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Sanitariusz/Salowy

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

- wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami

- dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń  i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach,

- dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole

Wymagania:

  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność, praca w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7.00-19.00 lub 19.00-7.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną, kontrakt lub umowę o pracę
  • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 08.12.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - 3 stycznia 2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 Rozmowa kwalifikacyjna

Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 02.12.2021r.  kolejne w dniu 09.12.2021r. w siedzibie oddziału zamiejscowego w Czersku, ul. Dworcowa 29, w godz. 10.00 - 15.00.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna w dniu 02.12.2021r.

1. Graczyk Alicja

2. Lazer Dawid

3. Niesiołowska Anna

4.Sobkowiak Marlena

5. Szarafin Leszek

6. Reszczyńska Anna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna w dniu 09.12.2021r.

1. Różewicz Marcin

2. Szwabach Paweł

3. Wieczorek Artur

4. Wieczorek Mirosława

Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie:

1. Graczyk Alicja

2. Lazer Dawid

3. Niesiołowska Anna

4.Reszczyńska Anna

5.Różewicz Marcin

6.Sobkowiak Marlena

7. Szarafin Leszek

8. Szwabach Paweł

9. Wieczorek Mirosława

10. Wieczorek Artur

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Osoby te spełniają wszystkie wymagania formalne stawiane przez Pracodawcę.

 

 

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2021-11-22)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2021-11-22 13:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-01-04 13:59:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki