Rekrutacja na stanowisko psycholog w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Psycholog

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi diagnoza psychologiczna, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku psychologia kliniczna lub seksuologiczna
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
 • Mile widziane rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne
 • Cenione są umiejętności działań terapeutycznych
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35.
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną, kontrakt lub umowę o pracę
 • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 08.12.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - 3 stycznia 2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa kwalifikacyjna

Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 09.12.2021r. w siedzibie oddziału zamiejscowego w Czersku, ul. Dworcowa 29, w godz. 10.00 - 13.30.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna w dniu 09.12.2021r.

1. Grefka Alicja

2. Narloch Monika

3. Rasińska Anna

Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Rosińskiej Annie oraz Narloch Monice. Ponadto aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową, na której znalazła się Pani Grefka Alicja.

Uzasadnienie dokonanego wyboru  

Pani Anna Rasińska i Pani Narloch Monika spełniają wszystkie wymagania formalne stawiane przez Pracodawcę.

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2021-12-01)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2021-12-01 10:01:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-01-04 14:03:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki