Rekrutacja na stanowisko sekretarka medyczna/pracownik administracyjny w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Sekretarka medyczna/ Pracownik administracyjny

w oddziale zamiejscowym w Czersku

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

  • Do zadań sekretarki medycznej/pracownika administracji: należy biegła umiejętność pisania na komputerze, sporządzanie pism, przepisywanie wcześniej przygotowanych pism, pisanie ze słuchu, obsługa urządzeń biurowych. Pracownik na tym stanowisku współpracuje z sądami i prokuraturami z terenu całego kraju.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – kierunek administracja
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 7.00-15.05
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 3 stycznia 2022 r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa kwalifikacyjna

Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20.12.2021r. w siedzibie oddziału zamiejscowego w Czersku, ul. Dworcowa 29 w godzinach 10.00 – 13.30.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna

1. Galikowska Jagoda

2. Kiedrowska Angelika

3. Leper Magdalena

4. Niesiołowska Kamila

5. Piekarska Anna

Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Paniom: Galikowskiej Joannie, Niesiołowskiej Kamili, Leper Magdalenie 

Uzasadnienie dokonanego wyboru  

Panie spełniają wymagania formalne stawiane przez Pracodawcę.


 

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2021-12-14 10:54:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-01-04 14:31:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki