Rekrutacja na stanowisko terapeuta zajęciowy w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Terapeuta zajęciowy

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej
 • wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej
 • organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów
 • motywowanie pacjentów do udziału w terapii indywidualnej i grupowej
 • współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe specjalność: pedagogika specjalna/ogólna/terapia zajęciowa. 
 • Umiejętności: uzdolnienia artystyczne i manualne, bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną, kontrakt lub umowę o pracę
 • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 31.01.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - 07 lutego 2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 25.01.2022r.

1. Kruk Katarzyna

2. Linda Ewelina

3. Preiss Daria

4. Rostankowska Żaneta

Osoby zaproszone w dniu 10.02.2022r.

1. Kryczyk Paulina

2. Linda Ewelina

3. Rostankowska Żaneta

4. Szreder Daria

Informacja o wynki naboru

W wynki rekrutacji zaproponowano zatrudninienie Pani Żanecie Rostankowskiej. Ponadto aby uniknąc w przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia, utworzono listę rezerwowoą na której zanalazla sie Pani Ewelina Linda.

Wybrane osoby spełniają minimalne wymagania postawione przez Pacodawcę, w ocenie Komisji posiadają predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku. 

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne

Czezowska Aleksandra

Duraj Alicja

Elak Monika

Grubich Katarzyna

Grużlińska Ewa

Jasińska Monika

Kacprzak Aldona

Kosecka - Pociecha Beata

Majchrzak Alina

Michalak Malwina

Niemczyk Natalia

Osowska Zdzisława

Rucińska Izabela

Sekita Dorota

Informacja o wyniku naboru

W wyniku naboru zaproponowano zatrudnienie Pani Gruźlińskiej Ewie. Ponadto aby uniknąc w przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia, utworzono listę rezerwową, na której znalazła się Pani Osowska Zdzisława.

Wybrane osoby spełniją wymagania postawione przez Pracodawcę, w ocenie Komisji posiadają predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

 

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2022-01-05 12:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-08-10 10:26:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki