Rekrutacja na stanowisko kwalifikowany pracownik ochrony w Gostyninie

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik ochrony

Nazwa stanowiska:

Pracownik ochrony

 Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

 • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
 • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
 • List motywacyjny
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie ukończenia kursu pracowników ochrony osób i mienia
 • Aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • Wynik badań sanitarno-epidemiologicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - rozmowy kwalifikacyjne

W rozmowach, które odbyły się w dwóch terminach 14.03.2022r. i 18.03. 2022r. uczestniczyli:

1. Baranowski Piotr

2. Berliński Krzysztof

3. Brząkała Jacek

4.Brzeziński Przemysław

5.Czarnecki Mariusz

6.Dzikowski Bartłomiej

7.Górski Robert

8.Korytkowski Patryk

9.Kozłowski Patryk

10.Kurkowski Tomasz

11.Ozimek Artur

12.Ozimek Grzegorz

13.Reniec Artur

14.Seklecki Hubert

15.Szczepaniak Józef

16.Tomsia Katarzyna

17.Wasielewski Paweł

18.Wilamowski Michał

19.Zawadzki Radosław

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie następującym osobom:

1. Berliński Krzysztof

2. Kozłowski Patryk

3. Seklecki Hubert

4. Wilamowski Michał

Ponadto aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową, na której znależli się:

Baranowski Piotr

Czarnecki Mariusz

Wasilewski Paweł 

Szczepaniak Józef

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz w ocenie Komisji posiadają najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

Rekrutacja uzupełniając (czerwiec-lipiec 2022r).

W wyniku rekrutacji uzupełniejącej osoby znajdujące się na dotychczasowej liście rezerwowej zostały zatrudnione oraz utworzono nową listę rezerwową, na której znaleźli się (kolejność alfabetyczna):

Bryłka Marcin

Kotarski Paweł

Kruszewski Gabriel

Kurkowski Tomasz

Laskowski Piotr

Miłek Michał

Śnieć Edward

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-03-07)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-03-07 10:46:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2022-08-09 09:06:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki