Rekrutacja na stanowisko kwalifikowany pracownik ochrony w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Kwalifikowany pracownik ochrony

w oddziale zamiejscowym w Czersku

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

  • Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

  • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
  • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Prawo jazdy kategorii B (możliwa konieczność przejścia badań dla przewozu osób i kierowania pojazdem uprzywilejowanym)
  • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

       Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 31.07.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - 15 lipca 2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne

Burchart Grzegorz

Dziedziński Łukasz

Greinke Krzysztof

Lipski Sebastian

Lipski Sławomir

Miętki Leszek

Miloch Przemysław

Olkowski Piotr

Podgórski Sławomir

Informacja o wynku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie wyżej wymienionym osobom. Wybrane osoby spełniają wymagania postawione przez Pracodawcę.  

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-03-10)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-03-10 12:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-08-18 11:06:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki