Rekrutacja na stanowisko salowy/salowa w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Salowy / salowa

w oddziale zamiejscowym w Czersku

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

  • Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów.
  • Dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń  i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach.
  • Wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami

Wymagania:

  • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 7.00-19.00; 19.00-7.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

       Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: kadry@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 30.04.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - 02 maja 2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozwmowy kwalifikacyjne w dniach 12.04.22r. i 12.05.2022r.

Bieliński Artur

Backhaus Anastazja

Borowska Barbara

Bystroń-Hamernik Joanna

Czechowski Patryk

Engler Tomasz

Gliniecka Małgorzata

Gradowska Marta

Grefka - Czapiewska Małgorzata

Janiszewska Anna

Kamowska Anna

Kiżewska Beata

Kobierowska Sylwia

Kozłowska Wiesława

Makowska Katarzyna

Matuszak Mariola

Matuszak Mirosław

Miętka Justyna

Mowiński Sławomir

Mucha Anna

Muchowska - Szymańska Lucyna

Prabucka Agata

Sznejder Katarzyna

Wojak Krystyna

Zielińska Renata

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie następującym osobom:

Sznajder Katarzyna

Bieliński Artur

Makowska Katarzyna

Ponadto aby uniknąć w przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia, utworzono listę rezerwową, na której znależli się:

Bystroń - Hamernik Joanna

Gradowska Marta

Grefka - Czapiewska Małgorzata

Janiszewska Anna

Kamowska Anna

Kiżewska Beata

Prabucka Agata

Zielińska Renata

Wybrane osoby spełniają wymagania postawione przez Pracodawcę, w ocenie Komisji posiadają predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

 

 

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-03-22)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-03-22 07:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-05-17 14:43:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki