Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

      OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza (Kod CPV: 85141200-1)  dla Udzielającego zamówienia – Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie na rzecz pacjentów Oddziału Zamiejscowego w Czersku przy ulicy Dworcowej 29, 89-650 Czersk.

 

         W prowadzonym postępowaniu konkursowym złożono 15 ofert. Wszystkie złożone oferty były ważne. Na skutek oceny ofert, Zamawiający poniżej przedstawia oferty, które uzyskały największą ilość punków obliczoną poprzez zsumowanie punków uzyskanych w punktowanych w postępowaniu kryteriach.   

1) Izabela Katarzyna Kosiedowska
 83-200 Starogard Gdański                                 
liczba punktów – 95,00

2) Justyna Bartkowiak
83-200 Starogard Gdański                                  liczba punktów – 90,59

3) Arkadiusz Troka

83-200 Starogard Gdański                                   liczba punktów – 86,67

4) Izabela, Anna Radka                                

83-200 Starogard Gdański                                  liczba punktów – 85,00

5) Katarzyna Beata Łepek

83-200 Starogard Gdański                                  liczba punktów – 85,00

6) Andrzej Antoni Olejnik

83-206 Kleszczewo Kościerskie                         liczba punktów – 84,67

7) Daria Karolina Kowalska

83-200 Starogard Gdański                                   liczba punktów – 82,00

8) Magdalena Gabryelczyk

83-200 Starogard Gdański                                   liczba punktów – 80,67

9) Michał Wiśniewski

83-200 Starogard Gdański                                   liczba punktów – 79,67

    

          mgr  Agnieszka Jędrzejczak

                    /Przewodniczący Komisji Konkursowej/

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-07-05)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-07-05 12:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2022-07-05 12:45:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki