Rekrutacja na stanowisko - technik informatyk

Etap I - Ogłoszenie                                                                                                                                                                                                     

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Technik informatyk

 

Nazwa stanowiska:

Technik informatyk

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Kutnowska 74B / Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • administracja systemami komputerowymi,
 • konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • wspomaganie pracy innych informatyków,
 • tworzenie stron www,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • zarządzanie kontami poczty elektronicznej,
 • uruchamianie urządzeń peryferyjnych,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych,
 • diagnozowanie uszkodzeń oraz naprawa bieżących usterek,
 • naprawa uszkodzeń urządzeń systemu komputerowego,
 • testowanie i ocena działania urządzeń systemu komputerowego,
 • konfigurowanie pakietu Office oraz pomoc użytkownikom w obsłudze,

Wymagania:

 • wykształcenie średnie/wyższe – kierunek związany z informatyką
 • dyspozycyjność praca w godzinach 7.30-15.05
 • zdolność koncentracji,
 • umiejętność logicznego myślenia i twórcze podejście do problemów,
 • samodzielności, indywidualnego podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania,
 • dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporności na stres,
 • wskazane są uzdolnienia techniczne,
 • Konieczna jest elastyczność i umiejętność pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność.

Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość usług domenowych i Active Directory,
 • znajomość oprogramowania Windows Serwer,
 • znajomość SQL,
 • znajomośc zagdanień związanych z sieciami kablowymi
  i bezprzewodowymi oraz administrowaniem nimi,
 • znajomość firewalli i bezpieczeństwa sieciowego.

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia 01.11.2022r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

W rozmowach, które odbyły się w dniu 17.10.2022r. uczestniczyli:

1. Kaczmarek Marcin

2. Olesiński Emilian

3. Smardzewski Mariusz

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku naboru zaproponowano zatrudnienie Panu Marcinowi Kaczmarkowi jako osobie która spełniała największą liczbę kryteriów wstępnych.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-09-20)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-09-20 11:06:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2022-10-21 12:09:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki