Rekrutacja na stanowisko - referent w Sekcji Zamówień Publicznych (zakończona)

Etap I - Ogłoszenie                                                                                                                                                                                                     

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Referent w Sekcji Zamówień Publicznych

 

Nazwa stanowiska:

referent w Sekcji Zamówień Publicznych

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • - realizowanie procedur udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, objętych obowiązkiem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • - opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz innej dokumentacji w prowadzonych postępowaniach, przy współpracy osób kompetentnych w zakresie zamówień publicznych,
 • - prowadzenie czynności (przygotowywanie ogłoszeń i treści zaproszeń) związanych z zakupem towarów i usług nieobjętych, ze względu na ich wartość, obowiązkiem stosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych.
 • - przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz prowadzonych postępowań nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • - wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością Sekcji Zamówień Publicznych – zgodnie z poleceniami przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek administracja - zamówienia publiczne
 • doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych jak również postępowań wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, a związanych z udzielaniem zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Dodatkowe umiejętności:

 • - dobra znajomość przepisów nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych oraz praktyczna umiejętność ich stosowania,
 • - umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • - biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • - umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dyspozycyjność. 

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac
i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia 01.11.2022r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie)  informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna

W rozmowach, które odbyły się w dniu 18.10.2022r.uczestniczyły:

1. Kryska Kalina

2. Garstka Nina

3. Dybowska Ewelina

4. Kubasińska Julita

5. Wiśniewska Sylwia

6. Michalak Angelika

7. Jankowska Patrycja

8. Fladzińska Julita

9. Kelman Ewelina

10. Siemko Katarzyna

11. Marczak Aleksandra

12. Jackowska Sylwia

13. Wiśniewska Kinga

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku naboru zaproponowano zatrudnienie Pani Ewelinie Dybowskiej, która w czasie rozmów zaprezentowała się najkorzystniej w aspekcie stawianych wymagań na danym stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-09-20)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-09-20 11:23:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2022-10-21 12:47:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki