Rekrutacja na stanowisko terapeuta zajęciowy w oddziale zamiejscowym w Czersku (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Terapeuta zajęciowy

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej
 • wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej
 • organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów
 • motywowanie pacjentów do udziału w terapii indywidualnej i grupowej
 • współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe specjalność: pedagogika specjalna/ogólna/terapia zajęciowa. 
 • Umiejętności: uzdolnienia artystyczne i manualne, bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 13.11.2022r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.12.2022r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 24.11.2022r.

1. Ałanowska Anna

2. Cieślak Marta

3. Duraj Alicja

4. Drelak Alicja

5. Górnowicz-Wytrążek Beata

6. Gradowska Patrycja

7. Kaszubowska Katarzyna

8. Kropidłowska Monika

9. Kurzępa Paweł

10. Licznerska Katarzyna

11. Łęgowska Karolina

12. Medock Kamila

13. Opłatkowska Klaudia

14. Schulz Iga

15. Zabrocka Magdalena

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Kaludii Opłatkowskiej. Wybrana osoba spełnia wymagania stawiane przez Pracodawcę i posiada predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

 

 

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2022-10-20)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2022-10-20 08:43:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2022-11-30 14:13:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki