OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA (14.10.2022)

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza (Kod CPV: 85141200-1)  dla Udzielającego zamówienia – Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie na rzecz pacjentów Oddziału Zamiejscowego w Czersku przy ulicy Dworcowej 29, 89-650 Czersk.

 

         W prowadzonym postępowaniu konkursowym złożono 5 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone gdyż wpłynęły po terminie. Pozostałe trzy oferty były ważne. Na skutek oceny ofert, Zamawiający poniżej przedstawia oferty, które uzyskały największą ilość punków obliczoną poprzez zsumowanie punków uzyskanych w punktowanych w postępowaniu kryteriach.   

1) Hanna Hoffman- Szwil 

    89-650 Czersk                                                    liczba punktów – 89,00

2) Usługi medyczne - Krzysztof Brzoskowski

    83-250 Skarszewy                                              liczba punktów – 82,47

3) Artur Adam Trepka

    89-600 Chojnice                                                 liczba punktów – 82,00

 

   

 

          mgr  Agnieszka Jędrzejczak

                    /Przewodniczący Komisji Konkursowej/

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2022-10-28)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2022-10-28 14:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2022-10-28 14:54:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki