Rekrutacja na stanowisko - informatyk w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Informatyk

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • administracja systemami komputerowymi,
 • konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • wspomaganie pracy innych informatyków,
 • tworzenie stron www,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • zarządzanie kontami poczty elektronicznej,
 • uruchamianie urządzeń peryferyjnych,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych,
 • diagnozowanie uszkodzeń oraz naprawa bieżących usterek,
 • naprawa uszkodzeń urządzeń systemu komputerowego,
 • testowanie i ocena działania urządzeń systemu komputerowego,
 • konfigurowanie pakietu Office oraz pomoc użytkownikom w obsłudze,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – techniczne,
 • dyspozycyjność, praca w godzinach 7.30-15.05
 • zdolność koncentracji,
 • umiejętność logicznego myślenia i twórcze podejście do problemów,
 • samodzielności, indywidualnego podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania,
 • dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporności na stres,
 • wskazane są uzdolnienia techniczne,
 • Konieczna jest elastyczność i umiejętność pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność.

Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość usług domenowych i Active Directory,
 • znajomość oprogramowania Windows Serwer,
 • znajomość SQL,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami kablowymi LAN oraz administrowaniem nimi,
 • znajomość firewalli i bezpieczeństwa sieciowego,
 • znajomość central alarmowych SATEL,
 • znajomość systemu kontroli dostępu,
 • znajomość systemu monitoringu IP.

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl
w terminie do dnia 10.03.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.04.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia –
tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23.03.2023r.

1. Babiński Damian

2. Brzozowski Rafał

3. Gumiński Tomasz

4. Kallas Marcin

5. Pacek Piotr

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Panu Marcinowi Kallasowi.

Wybrana osoba spełnia wymagania stawiane przez Pracodawcę i posiada w ocenie komisji rekrutacyjnej najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2023-02-21)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2023-02-20 16:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2023-03-27 10:43:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki