Rekrutacja na stanowisko referenta w Sekcji Kadr, Płac i Szkolenia w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referent w Sekcji Kadr, Płac i Szkolenia

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie:

 • odpowiedzialność za prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczanie wynagrodzeń
 • kontrola dyscypliny pracy, analiza absencji chorobowych i nieusprawiedliwionych nieobecności, prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji pracowniczej – akta osobowe
 • sporządzanie umów o pracę i dokumentów kończących stosunek pracy  
 • sporządzenie dokumentów do ZUS
 • ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych
 • nadzór nad okresowymi badaniami lekarskimi
 • sporządzenie list płac (obliczanie należnych składników wynagrodzenia, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, potrąceń komorniczych) 
 • wystawianie na życzenie pracownika zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • udzielanie pracownikom pożądanych przez nich informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością Sekcji Kadr, Płac i Szkolenia – zgodnie z poleceniami przełożonego.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Niezbędna wiedza z zakresu ekonomii, matematyki oraz przepisów Prawa Pracy, Ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Doświadczenie w pracy na tym samym lub podobnym stanowisku
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 7.30-15.05
 • Umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria !

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  - umowa na zastępstwo na okres 1,5 roku
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 23.03.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 06.04.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Zaniechano rekrutacji w związku z ustaniem przyczyny planowanego zastępstwa.

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2023-03-13)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2023-03-13 14:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2023-03-31 11:37:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki