Rekrutacja na stanowisko terapeuty zajęciowego w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Terapeuta zajęciowy

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A, woj. mazowieckie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej
 • wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej
 • organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów
 • motywowanie pacjentów do udziału w terapii indywidualnej i grupowej
 • współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe specjalność: pedagogika specjalna/ogólna/terapia zajęciowa. 
 • Umiejętności: uzdolnienia artystyczne i manualne, bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.05.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby uczestniczące w rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 27.04.2023r.

1. Gostyński Paweł

2. Kotliński Marcin

3. Ostrowska Kamilla

4. Sobczyńska Paulina

5. Wójcik Katarzyna

6. Wróblewska Agnieszka

7. Berlińska Agata

8. Jędrzejak Monika

9. Lewandowska Ilona

10. Matusiak Anna

11. Nowak Katarzyna

12. Pochwatka Irma

13. Rososińska-Filińska Katarzyna Lidia

Informacja o wyniku naboru

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie podjęto dezycji o zatrudnieniu. 

Żadna z osób nie uzyskała oceny, która bez wątpliwości pozwoliłaby zatrudnić ją, a nie inną podobnie ocenioną.

Nowa rekrutacja odbędzie się w późniejszym terminie. Stosowne informacje umieścimy na naszej stronie BIP i na portalu Urządu Pracy.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2023-03-31)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2023-03-31 11:12:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2023-05-05 14:38:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki