Rekrutacja na stanowisko ratownik medyczny w Gostyninie (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 Ratownik medyczny

Nazwa stanowiska:

Ratownik medyczny

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Udziela świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jego zadaniem jest udzielenie szybkiej, sprawnej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. 

Wymagania:

  • Spełnia wymagania określone w art. 10.1 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
    (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.)
  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w godzinach 6.00-18.00  i 18.00-6.00
  • Osoby silne psychicznie, zdecydowane, odporne na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji".
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Przewidywane zatrudnienie osoby wybranej w rekrutacji nastąpi od 15.07.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płaci Szkolenia – tel. 24 235 71 58.
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż Administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną

1.Ciurlej Maciej

2. Zalewska Magdalena Anna

3. Zieliński Tomasz

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Annie Magdalenie Zalewskiej. W ocenie Komisji posiada wmagania formalne oraz predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2023-06-13)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2023-06-13 11:00:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2023-08-09 14:22:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki