Rekrutacja na stanowisko pracownik ochrony w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik ochrony

Nazwa stanowiska:

Pracownik ochrony

 Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

 • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
 • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
 • List motywacyjny
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie ukończenia kursu pracowników ochrony osób i mienia
 • Aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • Wynik badań sanitarno-epidemiologicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Przewidywane zatrudnienie osób wybranych w rekrutacji nastąpi od 15.07.2023r.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - rozmowy kwalifikacyjne

Z ofert przesłanych (dostarczonych) w określonym w ogłoszeniu terminie

na rozmowy w dniu 26.06.2023r. zaproszono:

1. Bochenko Konrad

2. Chojnacki Patryk

3. Fudała Adrian

4. Gapiński Adrian

5. Gontarek Kamil

6. Gromadzki Dawid

7. Gronkiewicz Michał

8. Janiszewski Mariusz

9. Kaczmarek Grzegorz

10. Kotowicz Michał

11. Krukowski Tomasz

12. Kwasiborski Paweł

13. Leliński Gabriel

14. Lewandowski Adrian

15. Lewandowski Jacek

16. Łukasik Marcin

17. Lewandowski Marcin

18. Parzęcki Radosław

19. Paźgier Artur

20. Piekarski Sławomir

21. Rymarkiewicz Adam

22. Wegner Hubert

23. Zapałowski Krzysztof

na rozmowy w dniu 03.07.2023r. zaproszono:

1. Borowiak Erwin

2. Brzeziński Andrzej

3. Brzeziński Przemysław

4. Bujalski Damian

5. Domżał Robert

6. Gościniak Mateusz

7. Grączewski Mariusz

8. Halama Bartłomiej

9. Jaskóła Krystian

10. Kamińska Sylwia

11. Kelman Dariusz

12. Kostun Patryk

13.  Krowicki Andrzej

14. Lewandowski Patryk

15. Mularczyk Maciej

16. Ozimek Grzegorz

17. Pietrzak Michał

18. Salomądry Damian

19. Słaby Adrian

20. Ściglur Anna

21. Tomaszewski Konrad

22. Włodarczyk Mateusz

23. Wójkowski Gracjan

25. Wojtczak Mateusz

26. Zawadzki Radosław

na rozmowy w dniu 04.07.2023r. zaproszono:

1. Ozimski Tomasz

2. Urbański Dariusz

 

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie następującym osobom:

1. Bujalski Damian

2. Ściglur Anna - na zastępstwo

Ponadto aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową (kolejność alfabetyczna), na której znależli się:

Borowiak Erwin

Halama Bartłomiej

Jaskóła Krystian

Lewandowski Marcin

Paźgier Artur

Wójkowski Gracjan

Zapałowski Krzysztof

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz w ocenie Komisji posiadają najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2023-06-13)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2023-06-13 11:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2023-07-05 08:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki