Rekrutacja na stanowisko pracownik ochrony w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik ochrony

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami dyssocjalnymi, stwarzającymi zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

 • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
 • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV lub list motywacujny z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończenia kursu pracowników ochrony osób i mienia
 • Aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • Wynik badań sanitarno-epidemiologicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Przewidywane zatrudnienie osób wybranych w rekrutacji nastąpi od 15.07.2023r.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z ofert przesłanych (dostarczonych) w określonym w ogłoszeniu terminie na rozmowy w dniu 06.07.2023r. zaproszono:

1. Landowski Mariusz

2. Gerka Mirosław

3. Sreberski Kacper

4. Worzała Tomasz

5. Łakomy Patryk

6. Gostomski Ireneusz

7. Gradowska Patrycja

8. Morawski Leszek

9. Majkowska Patrycja

10. Niesiołowski Dariusz

11. Bukowski Marek Piotr

12. Czapiewski Arkadiusz

13. Babiński Marek

14. Karnowska Ewa Grażyna

15. Felchner Jacek Piotr

16. Jankowski Piotr

17. Świeszczak Paweł

18. Szczukowska Celestyna

19. Urbański Wojciech

20. Kamowski Jarosław

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie następującym osobom:

1. Worzała Tomasz

Ponadto aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową (kolejność alfabetyczna), na której znależli się:

Czapiewski Arkadiusz

Gostomski Ireneusz

Kamowski Jarosław

Łakomy Patryk

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz w ocenie Komisji posiadają najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2023-06-19)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2023-06-19 14:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2023-07-07 09:25:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki