Rekrutacja na stanowisko referenta w Sekcji Zamówień Publicznych w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referent w Sekcji Zamówień Publicznych

 

Nazwa stanowiska:

referent  w Sekcji  Zamówień  Publicznych

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin ul. Kutnowska 74B

Krótki opis zadań na stanowisku:

- realizowanie procedur udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, objętych obowiązkiem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,

- opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz innej dokumentacji w prowadzonych postępowaniach, przy współpracy osób kompetentnych w zakresie zamówień publicznych,

- prowadzenie czynności (przygotowywanie ogłoszeń i treści zaproszeń) związanych z zakupem towarów i usług nieobjętych, ze względu na ich wartość, obowiązkiem stosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych.

- przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz prowadzonych postępowań nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

- wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością Sekcji Zamówień Publicznych – zgodnie z poleceniami przełożonego.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunek administracja lub zbliżony,
  • znajomość przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych oraz praktyczna umiejętność ich stosowania,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na tym samym lub podobnym stanowisku.
  • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • dyspozycyjność praca w godzinach 7.30-15.05
  • umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria !

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – okres próbny
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV lub list motywacyjny z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B  w godz. 7.30-15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres
email: 
administracja@kozzd-gostynin.pl  w terminie do dnia 28.06.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 06.07.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z ofert przesłanych (dostarczonych) w określonym w ogłoszeniu terminie na rozmowy w dniu 05.07.2023r. zaproszono:

1. Aberg Monika

2. Guzek Wiktoria

3. Jackowska Sylwia

4. Jankowski Hubert

5. Lińska Emilia

6. Rędzikowska-Pułkownik Sylwia

7. Sobczak Klaudia

8. Sobierajska Elżbieta

9. Surynowicz Izabela

10. Świderska Sylwia

11. Wójcik Angelika

12. Złotowska Klaudia

Informacja o wyniku naboru

W wyniku naboru zaproponowano zatrudnienie na okres próbny następującym osobom:

1. Rędzikowska-Pułkownik Sylwia

2. Złotowska Klaudia

Wyboru dokonano na podstawie oceny CV, podań i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej w aspekcie stawianych wymagań i oczekiwań pracodawcy na danym stanowisku.

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2023-06-20)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2023-06-20 08:32:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2023-07-07 11:53:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki