Rekrutacja na stanowisko terapeuty zajęciowego w Gostyninie (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Terapeuta zajęciowy

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A, woj. mazowieckie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • Przygotowywanie i organizowanie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjentów
 • Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej, arteterapii i terapii ruchowej
 • Podnoszenie aktywności pacjentów poprzez różnorodne formy oddziaływań
 • Nauka pacjentów współpracy i poczucia odpowiedzialności, rozszerzenie kręgu zainteresowań, wypracowanie poczucia realizmu
 • Systematyczna wymiana spostrzeżeń i informacji z członkami zespołu terapeutycznego
 • Bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe ( w tym licencjat) o specjalności terapeuty zajęciowego lub ukończone policealnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuty zajęciowego. 
 • Umiejętności: uzdolnienia artystyczne i manualne, kreatywność, umiejętność komunikacji i współpracy, cierpliwości i poszanowania godności drugiego człowieka, umiejętność motywowania i tworzenia atmosfery sprzyjającej rozwojowi pacjentów.
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID).
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35 lub 12.25-20.00.
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, uczciwośc, odporność na stres i zmieniające się warunki pracy.

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" .
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.10.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Szymańska Agata

Ostrowska Kamila

Jędrzejak Monika

Rutkowska Wiktoria

Chrzanowska Kinga

Małecka Katarzyna

Zawitowska Anna

Zając Angelika

Berlińska Agata

Chojnowska Klaudia

Pakulska Magdalena

Dolak Anna

Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Monice Jędrzejak i Pani Agacie Szymańskiej. Ponadto aby uniknąć w przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową, na której znalazła się Pani Agata Berlińska.

Wybrane osoby spełniają wymagania postawione przez Pracodawcę, w ocenie Komisji posiadają predyspozycje do wykonywania zadań na w.w. stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2023-09-04)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2023-09-04 13:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2023-09-29 14:13:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki