Rekrutacja na stanowisko psychologa w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Psycholog

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A, woj. mazowieckie

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi diagnoza psychologiczna, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie  kierunek – psychologia.
 • Mile widziane studia podyplomowe – Seksuologia Kliniczna
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
 • Mile widziane rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne
 • Cenione są umiejętności działań terapeutycznych
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35, 12.25-20.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 16.10.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia  – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 13.10.2023r.

1. Monika Ewa Rosiak-Grabowska

2. Joanna Nowotka

3. Emilia Bek

4. Paweł Gostyński

5. Bartosz Krieger

Informacja o wyniku naboru

Po rozpatrzeniu wszystkich aplikacji wyłoniliśmy najlepszych kandydatów, których zaprosiliśmy na rozmowy kwalifikacyjne. Dziękujemy za cenną wymianę doświadczeń. W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Joannie Nowotka. Ponadto aby uniknąć w przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia, utworzono listę rezerwową, na której znalazła się Pani Emilia Bek. Wybrane osoby spełniają wymagania postawione przez Pracodawcę, w ocenie Komisji posiadają predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.  

 

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2023-09-05)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2023-09-05 11:44:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2023-10-17 12:03:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki