Rekrutacja na stanowisko salowy/a w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w  Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

SALOWY/A

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi:

- wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami,

- dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach, 

- dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole

 Wymagania:

  • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność praca w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7.00-19.00, 19.00-07.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji".
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 12.10.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.11.2023r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne (osoby zaproszone)

Błażek Martyna

Burakowska Sylwia

Czaja Leszek

Czapiewski Sławomir

Gadomska Justyna

Glikowska Angelika

Gradowska Marta

Gradowska Patrycja

Jankowski Piotr

Kobierowska Ewa

Landowski Mariusz

Lepak Agnieszka

Niesiołowska Karina

Plata Marlena

Szkatuła Kamila

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponiowano zatrudnienie Panu Leszkowi Czaja. Ponadto aby uniknąć w przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia stanowiska utworzono listę rezerwowoą, na której znalazły się osoby:

1. Mariusz Landowski

Wybrane osoby spełniają wymagania postawione przez Pracodawcę. W ocenie Komisji wyłonieni kandydaci znają opis stanowiska, na które się ubiejają. Umiejętności i doświadczenie dą dopasowane do aplikowanego stanowiska dlatego też Komisja uważa, że maksymalnie wykorzystają swoje umiejętności. Dodatkowo osoby te charakteryzują się wysokim poziomem zaangażowania i odpowiedzialnością.  

 

 

Wytworzył:
Zarzycka Agnieszka
(2023-10-04)
Udostępnił:
Zarzycka Agnieszka
(2023-10-04 14:25:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2023-10-23 10:43:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki